Werkgroep Psychosomatiek in de Obstetrie en Gynaecologie

 • WPOG Najaarssymposium

  Op 17 oktober 2024 organiseert de WPOG haar online najaarssymposium. Voor meer informatie en inschrijven klik op de volgende link: uitnodiging WPOG najaarssymposium2024

 • APOG cursus 2024 - Inschrijving is geopend!

  Na  2 jaar wordt er op 21 en 22 maart 2024 weer een APOG gehouden! Ditmaal in Bunnik.

  De Academie voor Psychosomatiek in de Obstetrie en Gynaecologie (APOG) is dé cursus voor AIOS en Gynaecologen op het gebied van psychosomatiek in de obstetrie en gynaecologie. De APOG is een aanbevolen cursus voor de opleiding en wordt georganiseerd door de Werkgroep Psychosomatiek in de Obstetrie en Gynaecologie (WPOG)

  Vanwege het multidisciplinaire werken in de psychosomatiek zijn ook Verloskundigen, Fertiliteitsartsen, Seksuologen, Psychologen en belangstellenden van andere disciplines van harte welkom.

  De APOG is kleinschalig en heel praktisch georiënteerd: naast plenaire sessies wordt in kleine groepen casuïstiek besproken en worden de communicatievaardigheden die nodig zijn voor lastige gesprekken geoefend.

  Inschrijven is mogelijk via: https://wpog.nl/apog

  page1image3881280

 • Subsidieronde

  Twee keer per jaar (in april en oktober) is het mogelijk om bij het WPOG bestuur subsidie aan te vragen voor bekostigen van onderzoek in het kader van psychosomatiek op het raakvlak van psyche en gynaecologie. Voor de regels omtrent de aanvraag verwijs ik naar het document “Transparant plan voor subsidieëring onderzoek door de WPOG“.

  aanvraag voor subsidie kunt u doen door een mail te sturen naar onze secretaris

  Op dit moment is er geen lopende subsidieronde. De volgende ronde wordt op de website bekend gemaakt zodra de einddatum voor indiening vastgelegd is.

  wpog lc

  • 08/07/2024
  • 0

  WPOG Najaarssymposium: PMS/PMDD alles wat een gynaecoloog moet weten.

  Op 17 oktober 2024 vindt het online najaarssymposium plaats met alles wat je wil weten over PMS en PMDD. We bekijken het probleem vanuit het oogpunt van de patient, de gynaecoloog en de psychiater. Het belooft een interessante avond te worden. Inschrijven kan gratis via deze link: https://forms.office.com/r/fDFz0BH6Dj

  • 12/03/2024
  • 0

  ALV op 20 maart 2024

  Op 20 maart om 19:30 uur wordt de jaarlijkse ALV gehouden. Deze is door alle leden bij te wonen in Postillion Hotel Bunnik of online via teams: Online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFiOTc5YjItY2UwNC00NDNmLWI4OWQtMGI3MTdiOTUxYmMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22723246a1-c3f5-43c5-acdc-43adb404ac4d%22%2c%22Oid%22%3a%22d43ad563-8327-489d-9f66-32a94d03cb51%22%7d Vergadering-id: 311 622 197 858Wachtwoordcode: Kv6YAU

  • 28/10/2023
  • 0

  Even voorstellen

  Ten tijde van de ALV van 19 juli 2023 ben ik voorgedragen en gekozen als uw nieuwe voorzitter van de WPOG. Ik vind het een eer om uw nieuwe voorzitter te zijn. Allereerst veel dank aan Jeroen Dijkstra die met veel passie en inzet de afgelopen jaren voorzitter is geweest en ook nu nog als

  • 29/09/2023
  • 0

  APOG 2024

  In 2024 zal er opnieuw een APOG georganiseerd worden. De Academie voor Psychosomatiek in de Obstetrie en Gynaecologie (APOG) is dé cursus voor AIOS en Gynaecologen op het gebied van psychosomatiek in de obstetrie en gynaecologie. De APOG is een aanbevolen cursus voor de opleiding Datum: 21 en 22 maart 2024 Locatie: Bunnik, van der

Partners