8 februari: Themamiddag “kennishiaten” pijler gynaecologie

Uitnodiging aan alle WPOG leden:
U bent van harte welkom op de themamiddag pijler Gynaecologie
Om het proces rondom het indienen van projectideeën voor de open ronde DoelmatigheidsOnderzoek (DO) en het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) van ZonMw zorgvuldig te doorlopen, moet er genoeg tijd zijn om het draagvlak en de haalbaarheid van studies te toetsen. Om deze reden is er besloten tijdig te beginnen met het inventariseren en selecteren van projectideeën.
Op dondermiddag 8 februari vindt daarom een themamiddag ‘kennishiaten en de kennisagenda’ van de Pijler Gynaecologie plaats met als doel het opstellen van actuele kennishiaten en de daarbij uit te voeren studies.
Datum: donderdag 8 februari 
Locatie: Oud Londen in Zeist
Programmatijden:
–          Inloop vanaf 14.30 uur
–          Aanvang 15.00 uur
–          Rond 18.30 uur borrel en maaltijdbuffet
–          Afsluiting rond 20.00 uur

Leave a reply