• Meedenken over onderzoek op gebied van psychosomatische obstetrie en gynaecologie?

  Dit jaar werd er geen APOG georganiseerd. Dat heeft te maken met de organisatie van de ISPOG, die dit jaar in Den Haag is. Ongetwijfeld ben je al op de hoogte van het feit dat de internationale moedervereniging van de WPOG, de ISPOG (International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology) haar internationale congres deze keer

  Read more
 • Notulen ALV 8 maart 2018

  De WPOG kijkt terug op een zeer geslaagde APOG 2018. Deze keer werd voor het vierde jaar de basiscursus gegeven. Nieuw dit jaar was de eendaagse verloskundigencursus en tot slot nog een extra dag voor verdieping op vrijdag 9 maart! Op  donderdagmiddag 8 maart aan het einde van de basiscursus werd de ALV gehouden. Deze werd

  Read more
 • Aankondiging ALV 8 maart, tijdens APOG in Noordwijkerhout.

  Op donderdag 8 maart vindt onze jaarlijkse ALV plaats, aansluitend aan de APOG. U bent allen van harte uitgenodigd. aansluitend aan de ALV vindt de key note lecture plaats van Susan Ayers, Professor Child and Maternal Health, University College London. Tijd: 8 maart 2018 van 16:45 tot 17:15 uur plaats: NH Hotel, Noordwijkerhout 1 week voor

  Read more
 • Nieuwe data voor de APOG 2018 zijn bekend!

  Nieuwe data voor de APOG 2018 zijn bekend!

  Beste geïnteresseerden in de psychosomatiek Er zijn plannen gaande voor een nog mooiere en betere APOG in 2018. De locatie blijft onveranderd, namelijk: Noordwijkerhout. De opzet wordt iets anders: Er zal op woensdag 7 en donderdag 8 maart een “gewone”  APOG zijn, waarbij wel nog gekeken zal worden naar de opzet. Wat bijzonder was in

  Read more
 • Gewijzigde data voor APOG 2017!

    De APOG zal komend jaar niet gehouden worden op 9 en 10 maart, zoals eerder vermeld op deze website, maar op 16 en 17 maart 2017! Goed om dit in uw agenda aan te passen. Op de website http://apog.wpog.nl kunt u uw interesse kenbaar maken door uw gegevens in te vullen in de rechter balk. U

  Read more
 • Nieuwsbrief van de voorzitter

  Onderstaande link verwijst naar de nieuwsbrief van onze voorzitter, Jeroen Dijkstra, met daarin een terugblik op de afgelopen APOG in maart 2016 en ons symposium over bijzondere wensen in de geboortezorg in oktober 2015. Er wordt vooruit gekeken naar de ISPOG in Malaga. Deze is inmiddels al weer achter de rug. Zie ook de foto’s

  Read more
 • APOG 10 en 11 maart 2016, Noordwijkerhout

  De APOG 2016 van 10 en 11 maart was een groot succes. Met 3 parallelsessies per dag kon er in kleine groepjes goed gediscussieerd en geleerd worden van elkaar. De groepsgrootte bedroeg 10 personen per parallelsessie met zowel AIOS als gynaecologen. Ook deden dit jaar voor het eerst verloskundigen mee! U kunt de presentaties terug

  Read more
 • De Academie voor Psychosomatiek in Obstetrie en Gynaecologie (APOG) 2015

  De WPOG nodigt gynaecologen en AIOS van harte uit om deel te nemen aan de Academie voor Psychosomatiek in de Obstetrie en Gynaecologie 2015- een nieuwe, jaarlijkse 2-daagse cursus waarin aandoeningen  in de gynaecologie en verloskunde met een belangrijke psychosociale en/of psychische component centraal staan. De cursus is kleinschalig en praktisch georiënteerd: in kleine groepen

  Read more

Photostream