• obstetrie & gynaecologie
  • Gelderse Vallei in Ede (vanaf 01-09-2018)
  • Ons vak heeft medisch-technisch veel te bieden en ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Echter, een patiënt is meer dan haar ziekte. Ik ben ervan overtuigd dat zowel patiënt als arts er wel bij varen, wanneer we aandacht hebben voor de mens achter de patiënt. Welke weerslag hebben de klachten in het dagelijks leven en wat kunnen wij hierin betekenen? Welke persoonlijke factoren kunnen een rol spelen in ontstaan of instandhouden van klachten en kunnen wij daar ondersteuning bieden? Deze aandacht zorgt ervoor dat wij beter in staat zijn om samen met de patiënt een aanpak te kiezen die aansluit bij haar situatie. De patiënt zal daarmee meer tevreden zijn en de arts meer voldaan. Ik vind het belangrijk deze gedacht in de dagelijkse praktijk uit te dragen en draag daarnaast graag mijn steentje bij in het verder ontwikkelen en beschikbaar maken van dit gedachtegoed. De WPOG is hiervoor een ideaal platform. Samenwerken aan dit ideaal geeft inspiratie!