Al vroeg in mijn opleiding ontstond er een interesse voor de voortplantingsgeneeskunde. Ik zag hoe belangrijk het is om binnen ons vak als gynaecoloog aandacht te hebben voor seksuologie en psychosomatiek. Dingen waar een patiënt en dokter niet makkelijk over praten, maar die wel van grote invloed zijn op het psychisch welbevinden en de beleving van een patiënt tijdens een behandeltraject. Door oog te hebben voor deze factoren kan de behandeling geoptimaliseerd worden en kunnen we patiënten beter helpen. Als bestuurslid bij de WPOG hoop ik de psychosomatiek verder onder de aandacht te brengen en mijzelf ook verder te ontwikkelen op dit gebied.