In memorian Lex Peters

In memoriam, Lex Peters

Leef …..alsof het de laatste dag is! ( Citaat van lex Peters bij zijn afscheid 5 mei 2023)

Donderdag 25 mei 2023 ontving het bestuur van de WPOG het trieste nieuws dat emeritus hoogleraar Dr Lex Peters op 74 jarige leeftijd was overleden. Hij leed aan dementie en had na een veel bewogen leven voor een beëindiging van zijn leven gekozen

Na enkele jaren als tropenarts gewerkt te hebben startte Lex eind jaren 70 van de vorige eeuw zijn opleiding tot gynaecoloog in Leiden onder de vleugels van de vermaarde gynaecoloog en opleider Eylard van Hall, destijds mede initiatiefnemer van de International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology (ISPOG ) en later de  WPOG. Lex trad in diens  voetsporen. Hij stelde de vrouw centraal en zag “de hele mens”. Naast zijn werk als vrouwenarts had hij onder andere aandacht voor de positie van vrouwen binnen Blijf van mijn Lijf Huizen en steunde hij de strijd van vrouwen om abortus bij een ongewenste zwangerschap gelegaliseerd te krijgen. Hij verdiepte zich ook ten volle in het leven en de pijn van vrouwen met langdurige buikpijnklachten. Hij stond en streed voor een zogenaamde integrale (psychosomatische) benadering van deze vrouwen en toonde aan dat dit hen kon helpen. In 1989 promoveerde hij dan ook op het onderzoek wat hij binnen deze patiëntenpopulatie had gedaan.

Hij was jarenlang de voorzitter van de WPOG. Lang nadat hij deze functie had overgedragen kwam hij nog regelmatig als vertegenwoordiger van de ISPOG bij de bestuursvergaderingen. Hij werd een van de twee buitengewoon hoogleraren Psychosomatiek, welke functie hij met verve vervulde. Samen met collega gynaecoloog en hoogleraar Willibrord Weymar Schultz probeerde hij een positie als hoogleraar in de psychosomatiek meer vaste grond te geven, wat helaas niet gelukt is.

Na zijn specialisatie werd hij staflid in het AZL, het latere LUMC in leiden. Zijn aandacht verschoof mettertijd richting de gynaecologische oncologie. Onder zijn niet aflatende inzet startte officieel in 2006 de Female Cancer Program Foundation met het doel om naast fondsenwerving voor onderzoek, baarmoederhalskanker de wereld uit te krijgen met een eenvoudige” see and treat” methode. Zie https://www.femalecancerfoundation.org/en/

Met zijn overlijden verliest de WPOG een van zijn markante ereleden, een persoon die in zijn werkzame leven het gedachtengoed waar de Werkgroep Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie voor staat, altijd ten volle uitgedragen heeft.

Leave a reply