Maagdenvlies-hersteloperaties

Recent kwam het verbod op maagdenvlieshersteloperaties in het nieuws.

De afgelopen maanden is de NVOG samen met de KNMG in gesprek gekomen met de directoraat Langdurige zorg van VWS over maagdenvlieshersteloperaties. De WPOG in de persoon van M.Caroline Vos was hierbij betrokken.

Uit een survey in 2019 weten wij dat gynaecologen deze ingreep slechts zelden uitvoeren.
De minister zou het liefst een compleet verbod zien, maar wij zijn bang dat de betrokken vrouwen dan uit zorg blijven en ook geen gebruik kunnen maken van voorlichting en minder invasieve methoden.
In incidentele gevallen is de ingreep ook het minste kwaad indien anders de veiligheid van de vrouw in gevaar komt.
In overleg zullen wij het standpunt uit 2004 updaten met recente gegevens en de huidige meldcode.
Een kleine werkgroep zal dit samen met de KNMG voorbereiden, waarna dit herziene standpunt de gebruikelijke autorisatierondes zal doorlopen.
Een reactie op de berichten in de media kun je hieronder lezen:
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-verbod-op-hersteloperaties-maagdenvlies-dat-gaat-zomaar-niet~b899a6b1/
Leave a reply