Meedenken over onderzoek op gebied van psychosomatische obstetrie en gynaecologie?

Dit jaar werd er geen APOG georganiseerd. Dat heeft te maken met de organisatie van de ISPOG, die dit jaar in Den Haag is.

Ongetwijfeld ben je al op de hoogte van het feit dat de internationale moedervereniging van de WPOG, de ISPOG (International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology) haar internationale congres deze keer in Nederland organiseert, en wel van 9 t/m 12 oktober in Den Haag. Wellicht heb je je ook al ingeschreven. Zo niet, doen!! Is echt de moeite waard!

Inschrijven kan via deze link: https://www.ispog2019.org/registration

Op het wetenschappelijk programma van het congres staat ook een sessie met de titel:

The ISPOG Research agenda”.

Het internationale congres biedt een prachtige gelegenheid om te discussiëren over kennislacunes en onderzoeksvragen op het gebied van de psychosomatische obstetrie en gynaecologie. Niet alleen op nationaal, maar ook op internationaal niveau. Wellicht kunnen er internationale samenwerkingsverbanden ontstaan voor onderzoek op dit gebied, daar is dit internationale congres uitermate geschikt voor.

Als u een onderzoeksvoorstel of idee hebt, nodigen wij u van harte uit om dit te delen tijdens dit congres.

Hoe?

Lever 3 powerpoint dia’s aan:

Dia 1:         Voorgestelde onderzoek onderwerp

Dia 2:         Korte samenvatting van wat al bekend is uit de literatuur.

Dia 3:         Voorstel tot volgende stap om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden met een suggestie wie dit onderzoek het beste kan leiden als internationaal onderzoeksproject.

Wij zullen zelf een overzichtsdia toevoegen met het onderzoek van Nederlandse bodem op het gebied van psychosomatiek.

 

De meest veelbelovende onderzoeksvoorstellen worden geselecteerd voor een korte presentatie in deze sessie, met bovengenoemd format. De uitgekozen onderzoeksvoorstellen mogen dan in 5 minuten worden gepresenteerd. De presentaties zullen aanleiding zijn tot discussie. Vanuit deze discussie hopen we dan de beste en meest urgente onderzoeksvoorstellen te selecteren, die dan in volgorde van prioriteit worden gerangschikt doormiddel van stemming onder de aanwezigen tijdens de sessie.

We zullen ons daarna focussen op de top 3 onderzoeksvoorstellen en concrete stappen bedenken om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden door middel van een internationale samenwerking.

Heeft u een goed onderzoeksvoorstel, of kent u iemand die dat heeft, laat het ons weten!

De dia’s met het onderzoeksvoorstel kunnen voor 31 augustus 2019 gemaild worden aan:

info@wpog.nl

Namens de editor van de JPOG, Julie Quinlivan, de ISPOG president, Sibil Tschudin en organisatie van het ISPOG congres, alvast hartelijk dank voor uw actieve participatie en bijdrage.

 

Hartelijke groet,

Esther Nijhuis en Maaike Traas

(Digitaal) secretaris WPOG en APOG ispoglogo_web

Leave a reply