Notulen ALV 8 maart 2018

wpog lc

De WPOG kijkt terug op een zeer geslaagde APOG 2018. Deze keer werd voor het vierde jaar de basiscursus gegeven.

Nieuw dit jaar was de eendaagse verloskundigencursus en tot slot nog een extra dag voor verdieping op vrijdag 9 maart!

Op  donderdagmiddag 8 maart aan het einde van de basiscursus werd de ALV gehouden. Deze werd goed bezocht. Bij deze de notulen:

notulen-alv-8-3-2018

Vervolgens gaf Prof. Susan Ayers van de City University London en autoriteit op het gebied van trauma, een lezing over Birth Trauma. Zowel deelnemers aan de basiscursus, de verloskundigencursus en de verdiepingscursus, maar ook overige belangstellenden die de ALV bezochten, konden deze bijzondere lezing bijwonen.

Hieronder een link naar de diapresentatie:

apog_s-ayers-slides

Deelnemers aan de APOG zijn voor dit jaar gratis lid geworden van de WPOG.

Wij bedanken iedereen die aanwezig was hartelijk voor hun enthousiasme en actieve bijdrage, en hopen iedereen volgend jaar te mogen begroeten bij de ISPOG

 

Leave a reply