Onderzoek impact belastende gebeurtenissen

Geachte collega,

Mede namens de Koepel Kwaliteit en de Werkgroep Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie (WPOG) willen we u uitnodigen deel te nemen aan een onderzoek betreffende de impact van belastende gebeurtenissen. Dit onderwerp is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Het doel van het onderzoek is een eerste inventarisatie maken aangaande traumatische gebeurtenissen op de werkvloer en hoe wij als artsen daar mee omgaan. Tevens vragen wij uw mening over de huidige opvang na het meemaken van heftige gebeurtenissen. De uitkomsten zullen worden gebruikt om de nazorg adequater vorm te geven.

Alle leden en aspirant-leden van de NVOG worden uitgenodigd om éénmalig, volledig anoniem, een digitale vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst duurt circa 10 minuten. De resultaten zullen gepresenteerd worden op de Oranjedag van het Gynaecongres in november te Arnhem.

De initiatiefnemers, de Koepel Kwaliteit en WPOG hopen een indruk te krijgen van uw ervaringen met heftige gebeurtenissen op de werkvloer. Door het starten van de vragenlijst geeft u informed consent aangaande deelname.

Start de vragenlijst door op de volgende link te klikken of deze te kopiëren in de adresbalk van uw browser:

http://www.thesistools.com/web/?id=385769

Wij stellen u respons zeer op prijs, mede namens de Koepel Kwaliteit en de WPOG,

met vriendelijke groeten,

Dr. M.G. van Pampus, gynaecoloog OLVG.

Dr. C.A.I. Stramrood, gynaecoloog in opleiding

R. Evers, verloskundige

Prof. Dr. Ad de Jongh, gz-psycholoog en bijzonder hoogleraar Angst- en gedragsstoornissen (ACTA)

M.A.M. Baas, psycholoog en co-assistent

Mailadres ter correspondentie: onderzoektrauma@olvg.nl

Leave a reply