Save the date: Pijlerdag gynaecologie, 5 oktober 2017

Graag vragen wij jullie aandacht voor deze pijlerdag gynaecologie op 5 oktober a.s.
Het programma start om 12.30 uur – ong. 17.30 uur en sluit af met een borrel.
Locatie omgeving Utrecht.
 
Noteer deze datum alvast in je agenda!
Informatie over definitieve locatie en inschrijving volgt z.s.m.
 
We hebben een mooi en interessant programma samengesteld:
Hysterectomie vanuit verschillende werkgroepen belicht.

·        Seksuele gevolgen van vaginale versus abdominale hysterectomie.

·        Hysterectomie bij chronische pijnklachten goede indicatie?

·        Hysterectomie bij diepe endometriose wat zijn de pitfalls?

·        Hysterectomie bij kinderen, wel of niet doen?

·        Vaginale hysterectomie achterhaald of nog steeds nummer 1?

·        Urogynaecologische gevolgen van de hysterectomie.

·        Hysterectomie voor sacrocolpopexie of hysteropexie.

·        Adhesiepreventie een must?

·        Gynaecoloog anno 2025; waar staan we?

We sluiten af met de uitreiking van de prijs voor het proefschrift van het afgelopen jaar.
 
We hopen velen van jullie te kunnen begroeten.
Namens pijlerbestuur gynaecologie,
Judith Huirne,
Waarnemend voorzittergynaecologie
Leave a reply