Uitnodiging ALV 2023

Voor geïnteresseerden en leden vindt op 19 juli a.s. onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. U bent van harte uitgenodigd!

Agenda ALV WPOG


Datum: 19 juli 2023
Tijd: 20:00-20:30 uur
Locatie: Seven, Utrecht, of online via Zoom:
Klik op https://isala.zoom.us/j/87093940152 (Wachtwoord: 384109) om een
geplande Zoom-vergadering te starten of eraan deel te nemen

1) Opening en woord van de voorzitter
2) In memoriam Lex Peters
3) Mutaties bestuur
a) Vertrek Jeroen Dijkstra als voorzitter: vacature
b) Toetreding Ellen Lammerink
4) Algemeen jaarverslag 2022
5) Financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023
6) Visie en voornemens WPOG bestuur
7) APOG 2024
8) Symposium icm Denemarken en Zweden
9) Vrije inbreng leden
10) Notulen ALV 20-4-2022
11) Rondvraag

Leave a reply