Verspreid over Nederland wonen 60.000 vrouwen afkomstig uit landen waar vrouwelijke genitale verminking (VGV) plaatsvindt. Hiervan zijn ongeveer 26500 meisjes tussen de nul en 20 jaar. VGV is een cultureel gebruik dat vooral in Afrika voorkomt. Door de toenemende migratie naar Europa in de laatste decennia, komen ook verloskundigen in Nederland in aanraking met VGV.

Verloskundig hulpverleners hebben een belangrijke taak in de zorg aan besneden zwangere vrouwen en in de preventie van meisjesbesnijdenis bij hun dochters, Goede zorg begint bij het bespreekbaar maken van VGV bij vrouwen die afkomstig zijn uit een risicoland. Kennis over de klachten en complicaties ten gevolge van de besnijdenis en hoe te handelen tijdens de baring is evenzo van belang.

Iedere verloskundig hulpverlener kan op een dag te maken krijgen met een zwangere afkomstig uit een risicoland. Volg daarom de e-learning module Vrouwelijke Genitale Verminking zodat u, als professional,  het onderwerp bespreekbaar kan maken en besneden zwangeren optimale  begeleiding kunt bieden!

In de film “Why did you do this to me mom”, verteld Safra Abdi, een Noorse Somalische vrouw haar ervaring hoe ze als kind besneden is. Jannet Bakker en Liselotte Kweekel hebben in het kader van het Twinning project een aantal besneden vrouwen in Sierre Leone geïnterviewd over hun ervaring.

Bekijk de film “Why did you do this to me mom” of het artikel uit Sierre Leone. (zijn offline)

Als u de e-learning module Genitale Vrouwelijke Verminking hebt gevolgd, kunt u:

  • VGV bespreekbaar maken
  • alle vormen van vrouwenbesnijdenis herkennen
  • adequate medische zorg verlenen tijdens de zwangerschap, baring en kraambed
  • medische en psychosociale indicaties herkennen waarvoor doorverwijzen noodzakelijk is
  • juridische aspecten rondom VGV in Nederland herkennen
  • overdracht afstemmen met andere belanghebbenden in de ketenzorg zoals: kraamzorg en JGZ registeren in PRN

Meer informatie en bestellen van de CD-Rom op KNOV-plein.nl

 

PDF bestanden: