WPOG leden gevraagd voor op te richten Commissie Collegiale Ondersteuning

De NVOG is op zoek naar WPOG leden die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een nieuw op te richten Commissie Collegiale Ondersteuning.

Leden van de commissie zijn gynaecologen of AIOS die speciale interesse hebben in juridische kanten van het vak en/of speciale interesse en vaardigheid hebben in het begeleiden van de meer emotionele aspecten van het vak.
De leden zijn geen psychiater, jurist of psycholoog. Het is wel expliciet de bedoeling de leden te scholen en te trainen. De initiatiefnemers beogen een commissie samen te stellen die een goede afspiegeling vormt van de Nederlandse gynaecologen wat betreft aandachtsgebieden, regio’s, academisch/perifeer, man/vrouw, ervaren gynaecologen en één of meerdere AIOS.
De commissie vergadert ongeveer driemaal per jaar. En er zal vanzelfsprekend ondersteuning aan collega-gynaecologen dienen te worden gegeven, het is nu nog moeilijk in te schatten wat hier de tijdsbesteding voor zal zijn.

Een reactie c.q. aanmelding voor zitting in de commissie kan uiterlijk 1 september 2015 kenbaar worden gemaakt via e-mail: kwaliteit@nvog.nl.

Voor vragen kan er contact worden opgenomen, na 22 augustus, met Esther van Wissen, e-mail: esthervanwissen@nvog.nl of voor die tijd met Mariëlle van Pampus, e-mail:M.G.vanPampus@olvg.nl.

In het najaar zal nadere informatie volgen over o.a. de selectieprocedure, en op wat voor manier gynaecologen en AIOS zelf de commissie kunnen benaderen voor advies. De presentatie van de commissie en haar plannen vindt plaats tijdens het Gynaecongres op 12 november 2015.

Leave a reply