WPOG Nieuwsbrief: Jaargang 22 nr. 1

Download als PDF

Van de Voorzitter.

2013 belooft voor de WPOG een inspirerend jaar te worden met veel gebeurtenissen in de psychosomatiek, die Uw aandacht verdienen. Op onze website vind U alle informatie met betrekking tot onze activiteiten en bij de agenda vindt U de interessante congressen en symposia, die binnenkort staan te gebeuren. Ook het jaarverslag treft U aan op onze website. Een vermeldingswaardige belangrijke ontwikkeling is de mogelijkheid tot elearning betreffende de Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV). Ongeveer 26500 meisjes lopen in Nederland het risico op deze mutilatie. Op 19 december vond de Heidag van de Pijler gynaecologie plaats. Hierbij is weer een poging gedaan om de neuzen dezelfde richting op te krijgen en de pijler vorm te geven op allerlei fronten. Helaas is het niet gelukt om het rondetafelgesprek doorgang te laten hebben vanwege tijdsgebrek. Als WPOG bestuur zullen we aandringen op een vervolg waarbij de doelstellingen vanuit de werkgroepen wel gehoord worden, hiertoe zal nog een brief naar het pijlerbestuur gestuurd worden. Extra aandacht vraag ik U weer voor het afscheidssymposium van Willibrord Weijmar Schultz op 15 maart a.s. te Groningen. Wij hopen U daar in grote getalen te ontmoeten op een inspirerend afscheid. Daarna is dan de beurt aan het ISPOG congres in Berlijn van 22 tot en met 24 mei. Wederom kunnen wij trots zijn op de Nederlandse bijdragen, zoals: “Sex on the Pelvic Floor”; “The pain, the brain and the Pelvic floor”; “Psychiatry and Pregnancy“ en “Teaching Psychosomatics”. Daarnaast nog andere Nederlandse sprekers in andere workshops.

Onderwijs

Vanuit de werkgroep is het idee ontstaan om een Academie voor de Psychosomatiek op te richten. Hiermee willen we voorzien in scholing op het gebied van het psychosomatiek domein in de opleiding tot gynaecoloog. Wij streven ernaar om het programma in het voorjaar te ontwikkelen en aan te kondigen bij de AIOS via de VAGO. In het najaar zal dan de try-out plaatsvinden voor een kritisch publiek, voor de helft bestaande uit AIOS. Vanuit de ISPOG is er duidelijke spin-off voor dit specifieke onderwijs in Nederland.De ISPOG probeert namelijk ook het tekort aan een andere vorm van onderwijs in te vullen, waarbij onderwerpen zoals menopauze, anticonceptie, adolescenten gynaecologie en Primary Care centraal staan met betrekking tot psychologische, subjectieve, sociale en culturele aspecten, die onze dagelijkse praktijk beïnvloeden. Dit onderwerp behelst niet alleen de voormalige klassieke POG, maar ook kennis, die niet altijd voldoet aan de wetenschappelijke eisen van kwantificering en reproduceerbaarheid in elke omgeving, maar die kan bijdragen om om te gaan met moeilijke maatschappelijke situaties door onze hedendaagse manier van leven, zoals anorexia-boulimia, vruchtbaarheidseisen van “oude” vrouwen, zwangerschapsonderbrekingseisen in landen met een restrictieve wetgeving, etc., en bijvoorbeeld ook de “burn-out” van onze collega’s.

Subsidieronde voorjaar 2013

In het najaar van 2012 hebben we helaas geen verzoek binnen gekregen voor de subsidie ronde. Een deel van dit budget zullen we aanwenden voor de subsidie van sprekers op het ISPOG. Dit voorjaar is er weer een nieuwe kans en sluit de ronde op 30 april. We hopen een “jonge” onderzoeker op het gebied van de psychosomatiek in de verloskunde of gynaecologie op deze manier een financieel steuntje in de rug te kunnen geven. Graag verzoek tot subsidiering naar onze secretaris Maaike Traas. (dijkman.traas@upcmail.nl)

ALV en minisymposium

Op 19 september jl. vond de ALV en een minisymposium plaats in Arnhem in het Rijnstate ziekenhuis. De notulen van de ALV vindt U terug op de website. Het minisymposium met als titel: “Kanker en Kinderwens” is zeer goed ontvangen door de 40 aanwezigen. De beoordeling kunt U ook terugvinden op de site, evenals de samenvatting van de voordrachten. In het najaar van 2013 zal de volgende ALV plaatsvinden samen met een nieuw minisymposium. Onderwerpen voor dit symposium vanuit de leden zijn welkom en kunt U indienen bij onze secretaris Maaike Traas.

NTOG cyclus

Inmiddels zijn er een aantal artikelen gepubliceerd in het NTOG uit de psychosomatische koker. Er zullen er nog een paar volgen en we hopen dat we op die manier collega’s kunnen prikkelen tot meer belangstelling voor het grote psychosomatische aspect van ons beroep.

Promotie Jacqueline Pieters

Op woensdag 16 januari is ons oud bestuurslid Jacqueline Pieters gepromoveerd. Haar proefschrift draagt de titel: “ Incidental Findings of Sex Chromosome Aneuploidies in Routine Prenatal Diagnostic Procedures. A qualitative study on the perspectives of Parents and Professionals. Een zeer lezenswaardig proefschrift met een psychosomatische insteek. Ook via deze weg wil het bestuur Jacqueline van harte feliciteren met dit mooie proefschrift en het behalen van de doctorstitel.

Belangrijke data voor in Uw agenda

15 maart 2013: Afscheid Willibrord Weijmar Schultz als hoogleraar in UMCG; U kunt zich aanmelden via www.wenckebachinstituut.nl.

22-25 mei 2013: ISPOG in Berlijn, Duitsland. Aanmelden via www.ispog2013.com.

14 mei 2013: Medilex symposium: het onverklaarde verklaard

30 mei 2013: Wereld congress “pelvic Pain” in Amsterdam

Website: www.wpog.nl

Met vriendelijke groeten, Annette ter Haar, gynaecoloog, voorzitter WPOG

Leave a reply