WPOG Nieuwsbrief, Jaargang 23 nr.1

Download als PDF

Van de Voorzitter

Algemeen

In 2014 staan een aantal veranderingen op de agenda van de WPOG. Allereerst zal ik als voorzitter terugtreden en zijn we als bestuur op zoek naar een nieuwe voorzitter! Wie zich geroepen voelt om het psychosomatische gedachtengoed van de obstetrie en gynaecologie vorm te willen geven, kan zich aanmelden bij Maaike Traas onze secretaris (maaike.traas@gmail.com). De vacature is inmiddels ook via de NVOG rond gestuurd. 2013 was een mooi jaar voor de WPOG met een prachtig internationaal ISPOG congres in Berlijn, waaraan de Nederlandse vertegenwoordiging weer optimaal haar steentje heeft bijgedragen met voordrachten en workshops zoals: “Sex on the Pelvic Floor”; “The pain, the brain and the pelvic floor”; “Psychiatry and Pregnancy“ en “Teaching Psychosomatics”. Daarnaast nog andere Nederlandse sprekers in andere workshops. Helaas was 2013 ook een jaar waarin we afscheid hebben moeten nemen van Willibrord Weijmar Schultz als hoogleraar in Groningen; op 15 maart was er een mooi symposium rond zijn vertrek. Ook de andere hoogleraar met aandachtsgebied Psychosomatiek heeft ons verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd: Lex Peters nam op vrijdag 31 januari afscheid in de Marekerk te Leiden. Voor het bestuur is het vertrek van deze beide hoogleraren een belangrijk aandachtspunt. Wij zijn op zoek naar een nieuwe mogelijkheid om de psychosomatiek vorm te geven in een leerstoel. Samen met de SPOG (Stichting Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie) wil het bestuur prioriteit aan dit streven geven. Hiervoor zal het bestuur samen komen in een “heidag” om de ontwikkelingen in de psychosomatische verloskunde en gynaecologie te bespreken, zodat er een uitgewerkt plan gemaakt kan worden. Wij hebben vastgesteld dat er op het gebied van de Obstetrie inmiddels veel aandacht is gekomen voor de psychosomatische aspecten door de opkomst van de POP poli’s en het Landelijke Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ; http://www.lkpz.nl), maar dat dit bij de andere sub specialismen nog behoorlijk braakliggend terrein is. Ook in deze sub specialismen wil het bestuur de psychosomatiek meer vorm geven. Op deze heidag zullen ook andere onderwerpen aan bod komen zoals zichtbaarheid en contact met de pijlers, vorming van het sub specialisme Psychosomatiek en Seksuologie (en of dat wenselijk is?!) n.a.v. het vormen van de NENI normen. En natuurlijk de contacten met verloskundigen, psychologen en seksuologen verstevigen, omdat zij een substantieel deel van ons ledenbestand zijn. Een ander onderwerp waar wij nu mee verbonden worden betreft het “wel en wee” van onze beroepsgroep. Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al iets benoemde over problemen van burn-out, zijn we nu ook geïnteresseerd geraakt in het verwerken van traumatische ervaringen als specialist in de praktijk en hoe hier mee om te gaan. Waar kan de desbetreffende specialist terecht? Wat wordt er van ons verwacht als specialist? Vanuit de NVOG is men al bezig met onderzoek, maar ook vanuit de WPOG wordt samen met prof. dr. Harry van de Wiel nu onderzoek gedaan naar een programma voor dit specifieke probleem.

Onderwijs

Vanuit de werkgroep wordt verder gewerkt aan de Academie voor de Psychosomatiek. Wij streven ernaar om het programma in het najaar af te ronden na inventarisatie bij de AIOS aan welke onderwerpen behoefte is in het onderwijs. In het najaar van 2014 zal dan de eerste try-out plaatsvinden. Op dit moment wordt de inventarisatie gedaan aan de hand van een korte prikkelende vragenlijst. De try-out zal plaats vinden voor een kritisch publiek, voor de helft bestaande uit AIOS.

Subsidieronde voorjaar 2014

In het najaar van 2013 hebben we helaas geen verzoek binnen gekregen voor de subsidie ronde. Dit voorjaar is er weer een nieuwe kans en sluit de ronde op 30 april. We hopen een “jonge” onderzoeker op het gebied van de psychosomatiek in de verloskunde of gynaecologie op deze manier een financieel steuntje in de rug te kunnen geven. Graag verzoek tot subsidiering naar onze secretaris Maaike Traas. (maaike.traas@gmail.com )

Voorjaarssymposium

Angst voor de bevalling in de praktijk, zal op 26 maart a.s. plaatsvinden in het LUMC. Het programma van dit symposium kunt U terugvinden op de website. Het zal weer een boeiende avond worden waarbij meerdere invalshoeken over dit onderwerp worden belicht.

Belangrijke data voor in Uw agenda

26 maart 2014: WPOG symposium: Angst voor de bevalling in de praktijk.

06 april 2014: North American Society for Psychosocial Obstetrics and Gynaecology, anual meeting, Ohio

Website: www.wpog.nl

Met vriendelijke groeten, Annette ter Haar, gynaecoloog, voorzitter WPOG

Leave a reply